داستان ما

 
یک دهه قبل ، داستان مجموعه پویان با یک ایده شروع شد و در  تمام این سال ها ایده پردازی از  مهمترین کارها در  مجموعه ی ما بوده است. 
تیم جوان و خــــلاق مجموعه ی ما همواره می کوشد تا تکه ای از هنر ناب سرزمین مان را جلوه و جلایی تازه بخشد و با آمیختن هنر مدرن  در آن،
رویای اولیه خود را محقق سازد. رویایی که در  آن همه ی مردمان این آب و خاک ، مستحق دیدن زیبایی های هنر  و در  اختیار داشتن  آن  هستند.
مجموعه  پویان  بدنبال تفاوت نبود  و  هر  اثر  متفاوتی را  جذاب و زیبا  نمی دانست.  آن  ایده ی اولیه ، ایجاد ” تمایز ” بود. کشف مرز  بین زیبا

و  زیباتر  و  فاصله ی بین خوب و  عالی به رسالت  ما  تبدیل شد و  امروز  با  نهایت فروتنی از  شما میخواهیم  تا  همراه  با ما،  # متمایز باشید.

در ارتباط باشید: