-

روزگار ما

نوشتن همواره بخش مهمی از کار ما بوده. شاید چندان منطقی بنظر نیاید ولی تصویرگری هم نوشتن میخواهد…گرچه خیلی چیزها میخواهد:
ایده های شفاف
افکار درخشان
دل خوش
خیلی چیزها

” شعر مولانا – کاغذ دیواری پویان کالکشن”